Dinamika 2

Započnite testiranje  April 11, 2021

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Količina kretanja je
2.

Zakon promene (izvoda) momenta količine kretanja za tačku O glasi:


 

3.

Težina je:

4.

Težina košarkaške lopte je približno

5.

U položaju stabilne ravnoteže potencijalna energija ima:

6.

Telo je dinamički uravnoteženo ako je osa obrtanja:

7.

Sila otpora vazduha je


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *