Dinamika 2

Započnite testiranje  May 28, 2024

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Moment količine kretanja je

2.

Dejstvo sile trenja dovodi do

3.

Sila otpora vazduha je

4. Prikazane materijalne tačke imaju jednaku

5.

Moment inercije diska za centralnu osu upravnu na ravan diska je

6. Maksimalan domet pri kosom hicu ostvaruje se za

7. Količina kretanja je

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *