Dinamika 2

Započnite testiranje  May 29, 2023

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Koliko ima Ojlerovih dinamičkih jednačina:

2. Prikazane materijalne tačke imaju jednaku

3. Zakon promene kinetičke energije glasi:

4.

U položaju stabilne ravnoteže potencijalna energija ima:

5. Količina kretanja je
6.

Moment količine kretanja je

7.

Moment inercije štapa za centralnu osu upravnu na osu štapa je

8.

Moment inercije diska za centralnu osu upravnu na ravan diska je


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *