Dinamika 2

Započnite testiranje  February 22, 2024

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Količina kretanja je
2.

Zakon promene (izvoda) momenta količine kretanja za tačku O glasi:


 

3.

Brzina materijalne tačke pri slobodnom padu, u bezvazdušnom prostoru, sa visine h jednaka je:


4.

Sila otpora vazduha je

5. Prikazane materijalne tačke imaju jednaku

6.

Giroskop je telo koje se


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *