Dinamika 2

Započnite testiranje  December 2, 2021

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Brzina materijalne tačke pri slobodnom padu, u bezvazdušnom prostoru, sa visine h jednaka je:


2. Količina kretanja je
3.

Moment inercije štapa za centralnu osu upravnu na osu štapa je

4.

Promena kinetičke energije jednaka je

5.

Njutnovih zakona ima:

6.

Moment inercije diska za centralnu osu upravnu na ravan diska je


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *