Dinamika 2

Započnite testiranje  October 5, 2022

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Promena kinetičke energije jednaka je

2.

Pri udaru materijalne tačke o glatku pregradu tačno je tvrđenje


 

3. Drugi Njutnov zakon glasi:

4.

Njutnovih zakona ima:

5.

Moment količine kretanja je

6.

Kretanje tačke promenjive mase opisano je

7.

Zakon promene (izvoda) momenta količine kretanja za tačku O glasi:


 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *