Dinamika 2

Započnite testiranje  February 2, 2023

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Drugi Njutnov zakon glasi:

2.

Telo je dinamički uravnoteženo ako je osa obrtanja:

3.

Pri udaru se zanemaruje dejstvo

4.

U položaju stabilne ravnoteže potencijalna energija ima:

5. Maksimalan domet pri kosom hicu ostvaruje se za

6.

Koliko ima Ojlerovih dinamičkih jednačina:

7. Zakone inercije je:
8.

Njutnovih zakona ima:

9.

Brzina materijalne tačke pri slobodnom padu, u bezvazdušnom prostoru, sa visine h jednaka je:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *