Dinamika

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  July 13, 2024

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Telo je dinamički uravnoteženo ako je osa obrtanja:

2.

Pri udaru materijalne tačke o glatku pregradu tačno je tvrđenje


 

3.

Pri udaru se zanemaruje dejstvo

4.

Težina košarkaške lopte je približno

5. Prikazane materijalne tačke imaju jednaku

6.

Kretanje tačke promenjive mase opisano je

7.

Težina je:

8. Zakon promene kinetičke energije glasi: