Dinamika

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  February 22, 2024

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Koliko ima Ojlerovih dinamičkih jednačina:

2.

Težina košarkaške lopte je približno

3.

Težina je:

4. Diferencijalna jednačina obrtanja krutog tela

oko nepokretne ose glasi:

5.

Pri udaru materijalne tačke o glatku pregradu tačno je tvrđenje


 

6. Zakone inercije je:
7.

Giroskop je telo koje se