Statika

Statika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  May 29, 2023

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Na osnovu slike koja prikazuje razlaganje sile na dve komponente, važi

2. Iz padajućeg menija, izabrati tačnu definiciju KRUTOG TELA
3.

Predstavljanje sprega preko sprega sila:

4.

Na osnovu slike i Varinjonove teoreme, važi:

a) + F h = - F1 h1+ F2 h2
b) + F h = - F1 h2+ F2 h1
c) + F h = F1 h1+ F2 h2

5.

Spreg je

6.

Vezano telo je