Kinematika

Započnite testiranje  May 21, 2022

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Ubrzanje tačke pri pravolinijskom kretanju, ako postoji, je:
2. Broj stepeni slobode kretanje za tačku koja se kreće u prostoru je
3. Projekcija brzina na radijalni pravac u polarnom koordinatnom sistemu je:
4. Broj stepeni slobode kretanja je

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kinematika

Welcome to your Kinematika


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *