Kinematika

Započnite testiranje  May 29, 2023

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Zadate su parametarske jednačine kretanja tačke:Trajektorija ove tačke je:
2. Broj stepeni slobode kretanja je
3. Broj stepeni slobode kretanje za tačku koja se kreće u prostoru je
4. Pri kosom hicu, projekcija brzine na horizontalnu osu je:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kinematika

Welcome to your Kinematika


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *