Kinematika

Započnite testiranje  April 11, 2021

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Broj stepeni slobode kretanja je
2. Zadate su parametarske jednačine kretanja tačke:Trajektorija ove tačke je:
3. Intenziteti projekcija ubrzanja u polarnom koordinatnom sistemu su definisani sa:

4. Jedinični vektori prirodnog koordinatnog sistema su:
5. Tangencijalno ubrzanje je posledica
6. Normalno ubrzanje je posledica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kinematika

Welcome to your Kinematika


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *