Kinematika

Započnite testiranje  December 6, 2023

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Pri kosom hicu, projekcija brzine na horizontalnu osu je:
2. Intenziteti projekcija brzine u polarnom koordinatnom sistemu su definisani sa:

3. Kinematika
4. Broj generalisanih koordinata je od broja stepeni slobode kretanja:
5. Ubrzanje tačke pri pravolinijskom kretanju, ako postoji, je:
6.

Ubrzano kretanje odgovara uslovu:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kinematika

Welcome to your Kinematika


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *