YouTube kanal

O oscilatornim sistemima i oscilatornim fenomenima – prvi deo

O oscilatornim sistemima i oscilatornim fenomenima – drugi deo

Dinamika sistema sa promenljivom masom