IT Sluzba

Započnite testiranje  April 11, 2021

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Oba para sila sa slike su:


 

2.

Silu određuju

3.

Na osnovu slike koja prikazuje razlaganje sile na dve komponente, važi

4.

Koliki je moment sprega sa slike? Smatrati da je moment pozitivan ako ima smer suprotan od kazaljke sata


 

a) M =+ F h


 

b) M =+ F h sin


 

c) M =- F h


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *