IT Sluzba

Započnite testiranje  December 8, 2023

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Koliki je moment sprega sa slike? Smatrati da je moment pozitivan ako ima smer suprotan od kazaljke sata


 

a) M =+ F h


 

b) M =+ F h sin


 

c) M =- F h

2.

Na osnovu slike koja prikazuje projektovanje sile, važi


 

3.

Na osnovu slike koja prikazuje razlaganje sile na dve komponente, važi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *