IT Sluzba

Započnite testiranje  May 21, 2022

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Spreg sila čine:

2.

Aktivne sile su

3. Iz padajućeg menija, izabrati tačnu definiciju KRUTOG TELA
4.

Prema trećem Kulonovom zakonu, intenzitet granične vrednosti sile trenja:

5.

Redukcija sile na tačku B prikazana na slici je


 

6.

Vektor sprega sila sa slike je definisan sa


 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *