IT Sluzba

Započnite testiranje  December 2, 2021

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Predstavljanje sprega preko sprega sila:

2.

Silu određuju

3.

Koliki je moment sprega sa slike? Smatrati da je moment pozitivan ako ima smer suprotan od kazaljke sata


 

a) M =+ F h


 

b) M =+ F h sin


 

c) M =- F h


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *