IT Sluzba

Započnite testiranje  October 5, 2022

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Spreg određuju

2.

Prema trećem Kulonovom zakonu, intenzitet granične vrednosti sile trenja:

3.

Spreg sila čine:

4.

Sila je


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *