Type B

CILJ 2

Inoviranje metodologije nastave i učenja šest postojećih predmeta koji se slušaju na osnovnim akademskim studijama iz oblasti Mašinskog i Građevinskog inženjerstva, u skladu sa savremenim potrebama koje prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma iz 2016. godine zahtevaju kreativnog inženjera osposobljenog za rešavanje kompleksnih problema i kritičko razmišljanje;