Type B

CILJ 1

Razvijanje digitalnih kompetencija i didaktičko-metodičkih veština četiri nastavnika iz projektnog tima;