Type A

CILJ 5

Razvijanje kreativnosti studenata putem uključivanja u oplemenjivanje procesa nastave, učenja i elektronskih formi nastavnog materijala, kao i aktivan rad na časovima nastave i kroz učenje na daljinu.