4. Oscilacije

5. Slaganje oscilacija u dva ortogonalna (glavna) pravca

Slaganje oscilacija u dva ortogonalna (glavna) pravca koje rezultira trajektorijom oblika Lisažeove figure. Zakoni kretanja x(t) i y(t), koji su u pravcima različitim od glavnih pravaca, imaju oblik bije