3. Dinamika

4. Hitac naviše

Hitac naviše u sredini bez otpora.