Dinamika – test

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  November 12, 2019

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Treći Njutnov zakon se naziva i .

2. Prikazane materijalne tačke imaju jednaku

3.

Težina košarkaške lopte je približno

4.

Kretanje tačke promenjive mase opisano je

5.

Telo je dinamički uravnoteženo ako je osa obrtanja:

6. Koeficijent trenja kotrljanja se izražava u .
7. Maksimalan domet pri kosom hicu ostvaruje se za

8.

Giroskop je telo koje se

9. Drugi Njutnov zakon glasi:

10.

Moment inercije štapa za centralnu osu upravnu na osu štapa je