Dinamika – test

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  July 13, 2024

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1.

Njutnovih zakona ima:

2.

Moment inercije štapa za centralnu osu upravnu na osu štapa je

3.

Telo je dinamički uravnoteženo ako je osa obrtanja:

4.

U položaju stabilne ravnoteže potencijalna energija ima:

5. Prikazane materijalne tačke imaju jednaku

6.

Težina košarkaške lopte je približno