Dinamika – test

Dinamika

Proverite vaše znanje

On-line testovi su namenjeni studentima kao orijentacija i oslonac za učenje. Za savladavanje gradiva predmeta, studenti imaju na raspolaganju materijale sa časova nastave, kao i redovne časove predavanja i vežbi.

On-line testovi nakon popunjavanja korisniku daju procentualnu tačnost i osvojene bodove izračunate na osnovu datih odgovora, koji se takođe šalju na mejl adresu korisnika.  Iako se testovi tiču Mehanike, u ovoj beta-verziji testova se ne priznaju tehnički ili gramatički netačni odgovori.

Započnite testiranje  May 21, 2022

 

Unesiti Vaš broj indeksa u formi MP32/2017, zamenjujući slova i brojeve Vašim.
Unesite Vašu mail adresu
1. Količina kretanja je
2. Diferencijalna jednačina obrtanja krutog tela

oko nepokretne ose glasi:

3.

Pri udaru materijalne tačke o glatku pregradu tačno je tvrđenje


 

4. Zakon promene kinetičke energije glasi:

5.

Brzina materijalne tačke pri slobodnom padu, u bezvazdušnom prostoru, sa visine h jednaka je:


6.

Moment količine kretanja je

7.

Koliko ima Ojlerovih dinamičkih jednačina: