Ravnoteza sistema proizvoljnih sila i spregova u ravni osnove teorije i primer