Mehanizam tensegriti strukture na aktivnoj fasadi

Autor Dr Zvonko Rakarić Aktivne fasade na zgradama predstavljaju jedan od mogućih načina povećanja iskorišćenja ambijentalne energije, u odnosu na „pasivne“ ili statičke fasade. Aktivne fasade karakteriše mogućnost promene njihovog oblika ili nekih njihovih karakteristika u toku određenih delova dana ili godine. Na ovaj način je moguće prilagoditi fasadu zgrade uslovima koji će što efikasnije […]

Učenje Inženjerske mehanike uz pomoć analogija

  Učenje Inženjerske mehanike uz pomoć analogija Inženjerska mehanika, koja predstavlja most između osnovnih i inženjerskih predmeta se obično, od strane studenata svrstava među „teže“ predmete na osnovnim inženjerskim studijama. Inženjerska mehanika ima svoje specifičnosti koje je razlikuju u odnosu na „čisto“ osnovne predmete , kao što je naprimer, matematika, fizika, hemija i druge, a […]