Mehanizam tensegriti strukture na aktivnoj fasadi

Autor Dr Zvonko Rakarić Aktivne fasade na zgradama predstavljaju jedan od mogućih načina povećanja iskorišćenja ambijentalne energije, u odnosu na „pasivne“ ili statičke fasade. Aktivne fasade karakteriše mogućnost promene njihovog oblika ili nekih njihovih karakteristika u toku određenih delova dana ili godine. Na ovaj način je moguće prilagoditi fasadu zgrade uslovima koji će što efikasnije […]